Kam na výlet

Vlčí jámy

V Karlovarském kraji na svahu Blatenského vrchu se nachází chráněná přírodní památka Vlčí jámy, která leží na trase naučné stezky Horní Blatná – Vlčí jámy. a jsou jedním z pozůstatků po těžbě cínových rud, dolu Wolfgang z 16.století.
Tuto zajímavou přírodní a technickou památku si dnes můžeme prohlédnout z vyhlídky na počátku propadliny. Z horních bočních hran je možné spatřit zbytky starých chodeb a komínů, ve kterých se havíř mohl někdy jen stěží protáhnout.

O několik desítek metrů výše se nachází další pozůstatek cínového dolu Jiří. I tento důl pochází ze 16. století. Jedná se o propadlinu táhnoucí se přibližně do vzdálenosti 150 m s otevřenou průrvou o délce asi 80 m. Místy je až 20 m hluboká a velmi úzká. Podle historických pramenů totiž důl dosahoval hloubky až 50 m. Dnes je tato chráněná přírodní památka známá spíše pod názvem Ledová jáma. Vzhledem ke značné hloubce průrvy se zde vytváří zvláštní mikroklimatický režim s velmi nepatrným oběhem vzduchu. V létě zůstává lehký teplý vzduch na povrchu a neklesá do průrvy. Naopak v zimě průrvu ochlazuje těžký chladný vzduch a tak zde vzniká led, který na dně průrvy vydrží i přes léto. K jeho udržení přispívá i celková vysoká nadmořská výška lokality.

V současné době můžeme sestoupit po schodech do úzké průrvy až do míst, odkud je možné spatřit i v letních měsících ledovou vrstvu.

50.3986817N, 12.7786564E