Bezpečné prázdniny zejména u vody

KARLOVARSKÝ KRAJ – Užijte si příjemné chvíle u vody bez starostí.

Dětem začaly prázdniny a dospělým období dovolených. Počasí přeje zejména letním radovánkám a jednou z nich je pobyt u vody. Ten může být zpříjemněním horkých slunečných dní, ale také noční můrou, pokud opomeneme základní pravidla bezpečného pobytu u vody.

Ať už se jedná o pobyt u přírodních vodních ploch, u bazénů na koupalištích či u bazénů v domácím prostředí, základní pravidla jsou pro všechny případy stejná či obdobná:

– Nechoďte se koupat sami, i dospělí mohou náhle zkolabovat či tonout.
– Nepodceňujte nebezpečí vody.
– Nechoďte do vody, pokud jste rozpálení nebo unavení.
– Plavte nejdříve hodinu po jídle.
– Mějte u sebe vždy nějakou záchrannou či plovoucí pomůcku.
– Nenechávejte děti bez dozoru i v případě, že je u bazénu plavčík.
– Naučte se první pomoc při tonutí.

Se zaměřením na konkrétní případy si pak můžeme připomenout několik konkrétních zásad
bezpečného pobytu u přírodních vodních ploch:

– Neplavte a neskákejte do vody v neznámých místech.
– Neplavte daleko od břehu, máte-li tuto potřebu, zajistěte si vhodný doprovod.
– Neplavte do plavební dráhy a blízkosti plavidel.
– Na plavidla patří děti pouze s řádně oblečenou a upevněnou záchrannou vestou.
– Na lodích a jiných plavidlech dodržujte všechna bezpečnostní pravidla.
– Nekoupejte se v blízkosti jezu, přehrady či hráze.

Bezpečný pobyt u bazénu na koupalištích:

– Před vstupem do bazénu se vždy řádně osprchujte a umyjte mýdlem.
– V prostorách bazénu choďte pomalu, hrozí nebezpečí uklouznutí a úrazu.
– Nechoďte do bazénu bez dozoru, nepodceňujte nebezpečí vody.
– Chovejte se ve vodě ohleduplně, bazén nepatří jen vám.
– Dodržujte pravidla bezpečnosti na vodních atrakcích (tobogány, skluzavky…).
– Neskákejte do bazénu mimo vyznačená místa.
– Na hloubku patří zdatní plavci nebo děti s dozorem a plaveckou pomůckou.
– Rodiče musí své děti stále hlídat, plavčík nemůže být všude.
– Jídlo k bazénu nepatří, stejně jako skleněné nádoby.

Bezpečný pobyt u domácího bazénu:
– Využívejte oplocení nebo sítě i u jezírek či rybníčků.
– Domácí bazény opatřete zastřešením, oplocením nebo jiným zabezpečovacím systémem.
– Neskákejte do bazénu po hlavě, hrozí uklouznutí na okraji i náraz o dno nebo stěnu.
– Myslete na veškerá možná rizika – těmi může být například i studna, zahradní koryto, vědro s vodou apod.

I při dodržování výše uvedených zásad se však může stát nehoda, a proto doporučujeme všem, aby se naučili základy první pomoci při tonutí, která je v rizikových situacích značnou výhodou při záchraně života cizích osob, ale i vašich blízkých. Užijte si prázdniny u vody bez starostí.

Policisté Karlovarského kraje vám přejí příjemné a bezpečné prožití letních radovánek u vody!