Dopravně bezpečnostní akce

KARLOVARSKÝ KRAJ – Policisté zkontrolovali více než 500 řidičů.

Ve středu dne 21. září 2022 proběhla po celém Karlovarském kraji dopravně bezpečnostní akce, která byla především zaměřena na kontrolu věnování se řízení motorového vozidla a situaci v silničním provozu ze strany účastníků silničního provozu, zejména řidičů motorových vozidel.

Policisté v rámci akce kontrolovali také dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Dále se hlídky policistů zaměřily na pátrání po odcizených motorových vozidlech, hledaných osobách, věcech a věnovaly pozornost také prověrce přepravovaných osob a kontrole zavazadlových prostor.

Akce probíhala od 09:00 hodin do 17:00 hodin. Celkem policisté zkontrolovali více než 500 vozidel, přičemž zjistili 108 přestupků, z nichž 3 oznámili příslušnému správnímu orgánu a ostatní vyřešili uložením příkazu na místě. Nejčastějším přestupkem bylo nepoužití bezpečnostních pásů, a to ve 28 případech. Dalšími častými přestupky bylo také nepředložení dokladu pojištění odpovědnosti a nevyhovující technický stav vozidla.

Dopravně bezpečnostní akce se zúčastnili také preventisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, a to v rámci celorepublikové kampaně Roadpol Safety Days, která probíhala v období od 16. – 22. září 2022. Hlavním cílem této kampaně je osvěta široké veřejnosti s apelem na NULA úmrtí na silnicích, kterou preventisté mezi všechny účastníky silničního provozu šířili. Apelovali především na jejich zodpovědný přístup, předvídavost, rozvahu a především na ohleduplnost k ostatním účastníkům silničního provozu jako jsou např. cyklisté. Právě tato skupina patří v silničním provozu k těm nejzranitelnějším, proto by mělo být automatické si z důvodu své bezpečnosti před jízdou na kole či koloběžce nasadit cyklistickou helmu.

Obdobné dopravně bezpečnostní akce budou následovat.