Historické město roku 2022

V soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón za rok 2022 vyhrálo město Cheb v Karlovarském kraji a postoupilo do celostátní soutěže. Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s ministerstvem kultury a ministerstvem pro místní rozvoj. Dne 23. února 2023 přijede do Chebu celostátní hodnotící komise, která bude posuzovat pořadí v rámci ČR. Město Cheb již vyhrálo tuto cenu za rok 2014.

Více na: https://www.historickasidla.cz/cs/souteze-a-akce/historicke-mesto-roku/historicke-mesto-roku-2022.html