Jak se učí v Chebu

Akce se koná pod záštitou paní radní Mgr. Štěpánky Černé

Jedná se o akci, která má přiblížit, co v současné době nabízí jednotlivé školy a školská zařízení. Jaké metody a formy výuky se používají, jaká specifika má každá škola, a s jakými pomůckami se na školách pracuje.

Na akci budou krátká vystoupení dětí a zároveň odborné besedy.

Cílem akce je, aby si rodiče budoucích žáků mohli pohodlně, pod jednou střechou, vybrat tu školu nebo školku, která bude vyhovovat potřebám jejich dětí.

Zároveň jsou zváni všichni, koho zajímá ” Jak se učí v Chebu”.

Prezentovat budou pouze školy a školská zařízení zřizovaná městem Cheb.

Akci pořádá odbor školství, tělovýchovy a kultury, dne 28. 3. 2023 v KC Svoboda, začátek 15 hodin.

Všichni jste srdečně zváni.