Literární a výtvarná soutěž s dopravní tématikou

KARLOVARSKÝ KRAJ – „Bezpečné a správné přecházení vozovky“.

Jako každý rok, tak i v roce 2021 vyhlásil Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií České republiky výtvarnou a literární soutěž s dopravní tématikou „Zebra se za Tebe nerozhlédne“, která byla vyhlášena na začátku září a ukončena byla 22. října 2021.

Jednou z nejčastějších a nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu jsou chodci. Téma soutěže bylo „Jak se ne/bezpečně přechází přes silnici?“

Výtvarná soutěž byla rozdělena do tří kategorií, a to:
1. kategorie: žáci mateřských škol,
2. kategorie: žáci 1. stupně základních škol,
3. kategorie: žáci 2. stupně základních škol.
4. kategorie patřila bez rozdílu věku literární soutěži a byla určena pouze pro žáky základních škol.

Zúčastněné děti mohly využít jakékoliv výtvarné či literární prostředky. Soutěžním dílem tak mohla být kresba, malba, model, fotopříběh, vyprávění, báseň apod. Na oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje přišlo během trvání soutěže téměř na dvě stě výtvorů ze dvou desítek mateřských a základních škol. Všechny práce byly velmi povedené a bylo obtížné vybrat z každé kategorie tři ty nejhezčí. Ceny vítězům osobně předali policejní preventisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Vítězné práce byly následně odeslány do celorepublikového kola, které proběhlo dne 16. listopadu 2021.

V celorepublikovém kole bylo vybráno z každé kategorie 5 nejlepších výtvorů a navíc jedno speciální ocenění. Karlovarský kraj se umístil velmi dobře, a to rovnou 3 vítězi. V I. kategorii se umístil na 3. místě žák Mateřské školy Komenského v Karlových Varech. Ve III. kategorii se umístil na krásném 1. místě žák Základní školy Jih v Mariánských Lázních a na 4. místě žákyně Základní školy J. A. Komenského v Chodově. Všem výhercům byly předány hodnotné ceny. Gratulujeme jim k umístění a děkujeme všem zúčastněným.