Městská policie Cheb informuje

Strážníci vyjíždějí i k případům, kdy je v ohrožení lidský život, napomáhá aplikace

V praxi se osvědčuje zapojení strážníků do projektu first responder – schopnost realizovat rychlý zásah u člověka v přímém ohrožení života za použití defibrilátoru. Toto zapojení strážníků využívají i složky IZS. V tomto týdnu strážníci dvakrát vyjížděli na oznámení, kdy bylo ohroženo lidské zdraví.

Poprvé o výjezd hlídky na nouzový signál z aplikace požádala Zdravotní záchranná služba. Jednalo se o omyl seniora, který nouzový signál nechtěně vyslal a naštěstí v ohrožení života nebyl. Ve druhém případě se jednalo o člověka, který zkolaboval v nákupním centru Dragoun, a o výjezd strážníků požádala Policie ČR.

Strážníci pravidelně absolvují kurzy první pomoci, což je velmi důležité i vzhledem k tomu, že bývají často jako první na místě, kde je ohroženo lidské zdraví nebo život.

Městská policie Cheb děkuje všem občanům a návštěvníkům našeho města za ohleduplné a slušné chování.

Bc. Pavel Janošťák, MBA
ředitel Městské policie Cheb