Cheb: Nabídka bezlepkového stravování pro žáky chebských škol

Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 nabízí od 1. září 2022 možnost bezlepkového stravování pro děti a žáky navštěvující mateřské, základní a střední školy na území města Cheb. Podmínkou je, že bezlepková dieta musí být diagnostikována a potvrzena lékařem. Objednané obědy budou distribuovány do školních jídelen dle požadavku strávníků.

Cenové rozpětí oběda (polévka a hlavní jídlo) se bude pohybovat mezi 30 až 60 Kč dle věkové kategorie strávníka. Zájemci z řad zákonných zástupců si mohou na webových stránkách www.msosvobozeni.cz stáhnout přihlášku ke stravování, nebo si ji vyzvednout v kanceláři mateřské školy v termínu od 1. do 5. srpna 2022 od 8 do 16 hodin a následně ji vyplněnou odevzdají opět v kanceláři školy, a to nejpozději ve středu 10. srpna 2022. Bližší informace na telefonu 770 195 687.