Památka roku 2022

Chebský hrad se stal památkou roku 2022 v Karlovarském kraji a postoupil do celostátního kola. Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Soutěž je dvoukolová. V prvním kole se rozhodne o vítězných projektech v kraji a postupu do druhého kola krajská sekce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (Sdružení). Hlasovací právo mají přítomní členové Sdružení a zástupce Asociace krajů ČR a Národního památkového ústavu (NPÚ). Ve druhém kole rozhoduje o vítězných objektech v soutěži celostátní komise složená ze členů Předsednictva Sdružení a zástupce Asociace krajů a NPÚ.

Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy movitých i nemovitých věcí, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí.

Více na: https://www.historickasidla.cz/cs/souteze-a-akce/pamatka-roku/krajsti-vitezove-pamatky-roku-2022/