„Piano pro všechny“ bylo přemístěno

Na základě stížností na hluk občany spodní částí chebského náměstí, bylo dnes veřejné piano přemístěno z prostoru u Špalíčku do Klášterní zahrady.

Piano je umístěno v zadním traktu zahrady, pod podloubím chebského archivu. „Piano pro všechny“ vzešlo z návrhu pro Mega nápady a autorkou je paní Mirka Neužilová. Ta o změně místa byla také informována.

Hudební nástroj bude sloužit veřejnosti do konce září letošního roku. Pro příští sezonu budeme hledat jeho nové umístění.

Provoz Klášterní zahrady je od 9 do 20 hodin, od září pak do 19 hodin.