Spolupráce obcí s chebskou nemocnicí

Cílem setkání je zintenzivnění informovanosti a zlepšení spolupráce.

V úterý 28. 6. 2022 odpoledne se na pozvání starosty Chebu Antonína Jalovce a ředitele Nemocnice v Chebu Martina Krušiny v jídelně nemocnice sešly skoro dvě desítky zástupců obcí ze spádové oblasti chebské nemocnice, která zajišťuje neodkladnou zdravotní péči pro skoro sto tisíc obyvatel regionu. Schůzky se zúčastnil i generální ředitel KKN, a.s. Josef März.

Tématem jednání bylo zintenzivnění spolupráce obcí a nemocnice. Obě strany se dohodly na zlepšení toku informací o dění v nemocnici a zkušeností obyvatel s její péčí. Bylo domluveno pravidelné zasílání newsletteru managementem nemocnice starostům ze spádové oblasti. Nemocnice naopak bude informovat své zaměstnance a pacienty o společenských akcích pořádaných obcemi.

Starosta Jalovec informoval ostatní představitele obcí, že město Cheb přispívá na rekonstrukci místní nemocnice částkou 40 mil. Kč, což je jediný podobně vysoký příspěvek mezi všemi městy v kraji, navíc zdravotníkům poskytuje byty a další výhody. Vyzval ostatní starosty k založení nadačního fondu, do něhož by obce ze spádové oblasti přispívaly a starostové by z něj po dohodě s managementem nemocnice následně financovali projekty, které by vedly ke zlepšení zázemí pro zaměstnance či pacienty nemocnice nebo třeba k revitalizaci rozlehlého parku v jejím areálu. Bližší podoba tohoto záměru by měla být představena na příští schůzce starostů s ředitelem nemocnice plánované na prosinec letošního roku.

Ředitel Krušina na závěr pozval starosty na slavnostní otevření zrekonstruované nemocnice, k němuž by mělo dojít v průběhu září.