Zpráva o činnosti MP Cheb

V neděli 12. 6. 2022 pořádala Městská policie Cheb spolu se společností BESIP na cyklostezce Slapanská u „Vechtru 14“ preventivní akci určenou převážně pro cyklisty s názvem „Bezpečně na kole“. Cyklisté si zopakovali vědomosti ze zákona o silničním provozu, a seznámili se s novými  doplňky a výbavou pro zvýšení jejich bezpečnosti. Dále si z této akce odvezli reflexní pásky a reflexní doplňky na svá kola.

Tímto děkuje za hojnou účast a i do budoucna počítáme s opakováním této úspěšné akce.

Bc. Pavel Janošťák

ředitel Městské policie Cheb