Odsoutěženo

Soutěžili jsme s Čarodějnický obchod Cheb (21.11. – 4.12.)

Ve hře byl poukaz na nákup v obchůdku. Adresa nám. Krále Jiřího z Poděbrad 507/6, 350 02 Cheb