• Nezařazené

Evropský den obětí trestných činů

Written by on 25 února, 2024

KARLOVARSKÝ KRAJ – Policisté uctili oběti trestných činů minutou ticha.

Na čtvrtek dne 22. února 2024 připadá Evropský den obětí trestných činů. Tento den je každoroční připomínkou podpisu Charty práv obětí ve Velké Británii v roce 1990. Jeho cílem je především zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí. Ve spolupráci s Probační a mediační službou jsme uctili a podpořili v tento den ve 12:00 hodin oběti trestných činů minutou ticha. Před policejními služebnami nejen v Karlovarském kraji, ale v celé republice se navíc rozblikali majáky služebních vozidel. Symbolizovat tak měli skutečnost, že když oběť vidí blížící se majáky, ví, že přichází pomoc.

Příslušníci Policie České republiky jsou si vědomi zranitelnosti obětí trestných činů, kdy jedním z jejích dlouhodobých cílů je zajištění lidského a citlivého přístupu k těmto obětem. Z tohoto důvodu má policie v Karlovarském kraji zřízeno několik speciálních výslechových místností, které mají zabránit druhotné viktimizaci obětí trestných činů. K zabránění druhotné viktimizace slouží také specializovaní krizoví interventi, speciálně vyškolení policisté a policejní psychologové, kteří v případě potřeby poskytují obětem trestných činů akutní psychologickou pomoc. Policie České republiky disponuje plošným systémem specialistů a metodiků pro oběti trestných činů a domácího násilí. Policie má také propracovaný vzdělávací systém v této oblasti. Specialisté jsou pravidelně vzděláni v dovednostech, jakým způsobem pracovat s různými typy obětí a s jejich specifickými potřebami.

Práva obětí jsou ukotvena v zákoně č.45/2013 Sb. O obětech trestných činů. Tento zákon přesně vymezuje status „zvlášť zranitelné oběti“ mezi které paří například i děti, osoby vysokého věku nebo obětí domácího a sexuálního násilí, znásilnění, teroristického útoku. Zvlášť zranitelným obětem náleží zvláštní práva, například bezplatná pomoc advokáta, odborná pomoc, lékařské ošetření, ale i výslech této oběti stejného či opačného pohlaví. Příslušníci Policie České republiky jsou si vědomi zranitelnosti obětí trestných činů, kdy jedním z jejich dlouhodobých cílů je zajištění lidského a citlivého přístupu k těmto obětem.

Nicméně není to jen policie, která s oběťmi trestných činů spolupracuje a nabízí pomocnou ruku v těch nejsložitějších obdobích jejich životů. Je to také Probační a mediační služba, která obětem nabízí restorativní péči, pomoc při řešení konfliktů spojených s trestnou činností, ale také zajišťuje výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy těchto obětí. Probační a mediační služba dlouhodobě podporuje oběti trestných činů v jejich aktivním úsilí vyrovnat se s těžkou životní situací a pomáhá v boji proti předsudkům.
Kde najít pomoc?

Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů – odkaz: https//otc.justice.cz/verejne/seznam.jsf 
Na tomto odkazu zadáte název města nebo vyberete okres a poté se Vám zobrazí dané subjekty.

Na webových stránkách Policie České republiky je zřízená samostatná kapitola kde jsou důležité informace pro oběti trestných činů a zasažené mimořádnými událostmi (odkaz zde).

Rovněž i Probační a mediační služba disponuje internetovými stránkami, které jsou věnovány obětem trestné činnosti (odkaz zde).

Policisté si váží každého, kdo se rozhodne hovořit o tom, co se mu stalo. Nikdo totiž nikdy nemusí být na nic sám. Pamatujte na heslo k tomuto dni: „(Ne)Jsme (Bez)Mocní“.


Rádio Zelená Hora

Rádio Zelená Hora

Current track

Title

Artist