Městská policie Cheb informuje

Nepořádek u kontejnerových stání

Díky pomoci našich občanů, kterým není lhostejný nepořádek v našem městě, se strážníkům stále ve větší míře daří odhalit osoby, které způsobují tento neutěšený stav u kontejnerových stání. Nejedná se pouze o osoby, které vyhazují odpadky z kontejnerů, ale i o obyvatele z blízkého okolí, kteří k odpadovým nádobám ukládají velkoobjemový odpad. Ve většině případů se jedná o starý nábytek, vysloužilé elektrospotřebiče a stavební suť. Městská policie tímto děkuje všímavým občanům.

Děkujeme všem občanům a návštěvníkům našeho města za ohleduplné a slušné chování.
Bc. Pavel Janošťák, MBA
ředitel Městské policie Cheb